Bảng xếp hạng tập thể

Vận động viên tham gia

Quãng đường đạt được
km / (avg {{item.avgMemDist|number:2}}km )
Hạng   km  /  

Bảng xếp hạng cá nhân

# Thông tin cá nhân BIB Cự ly Nhóm Kết quả
km Nhóm km
Pace: | Speed: km/h